הורים יקרים שלום,

אנו מברכים אתכם עם כניסתו של ילדכם לכיתה א' בשנת הלימודים הקרובה ומאחלים לתלמידים הצעירים הצלחה רבה! 

אגף החינוך בשיתוף בתי הספר והצוותים החינוכיים, נערכים לקליטה מיטבית של ילדיכם בצעדיהם הראשונים בבית הספר.

השיבוצים נעשים בהתאם לכתובת התלמיד במשרד הפנים שלפיה נקבע המיפוי -השיוך לבית הספר וכן תוך הפעלת שיקול דעת והתחשבות בכל הנתונים, כולל צרכי המערכת וזאת כדי ליצור איזון ושוויון בין בתי הספר. 

הודעה על השיבוצים

הודעות על השיבוץ לבית הספר יישלחו אליכם באמצעות מערכת הרישום ביום א' 14.6.2020, החל מהשעה 15:00.

לצפייה בשיבוצים לחצו כאן

ניתן להיכנס למערכת הרישום ולראות היכן שובץ ילדכם וכן הקריטריונים לשיבוץ. 
**הקישור למערכת יפורסם גם בדף זה במועד שצויין.

הגשת ערעור

ניתן להגיש בקשה לערעור רק לאחר קבלת הודעת השיבוץ ובתוך  14 יום בלבד מקבלת ההודעה.
הורים שמבקשים לערער על השיבוץ, עליהם להגיש מנומקת במערכת הרישום עד 27.6.20, שבועיים ממועד קבלת הודעת השיבוץ. 

ועדת ערעורים- בראשות סגן ראש המועצה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת מח' חינוך יסודי, מנהלת אגף הרווחה ומנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי, תתכנס בחודש יוני לדיון בבקשות והחלטות הועדה ישלחו להורים בדוא"ל.  
ניתן לערער על החלטת הועדה בפנייה לוועדת חריגים שתתכנס באמצע יוני.

חשוב להדגיש:

  • אין המועצה מתחייבת להיענות בחיוב לכל הבקשות.
  • מחלקת החינוך אינה מתערבת בשיבוצים לכיתות בבית הספר.

בברכת שנת לימודים פוריה, מהנה ומוצלחת!

קלרה נדיר 
מנהלת מחלקת חינוך יסודי