הגשת בקשה למלגת ספורט לשנת 2020

מועצה אזורית דרום השרון רואה חשיבות עליונה בפיתוח ובקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית.

לצד השקעות רבות אותה עושה המועצה בתחום הספורט ביישובים השונים, הקימה המועצה קרן מלגות ל"ספורטאים מצטיינים" על מנת לסייע לספורטאים יחידים או ספורטאים בקבוצת ספורט לאומית (נבחרות ישראל).

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים ומאמנים מצטיינים, תושבי המועצה האזורית דרום השרון, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/ או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הינם מצטיינים.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים כפי שאלו מפורטים בהמשך.

תנאי הסף:

 • המלגות יינתנו לתושבים רשומים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון, נשים וגברים כאחד, מגילאי 12 ומעלה, או לספורטאים המייצגים את המועצה האזורית דרום השרון.
   
 • תינתן עדיפות לקבלת המלגה עבור ספורטאים שבשנתיים האחרונות זכו באחד ממקומות ראשונים באליפות ישראל.  
   
 • המלגה תינתן לספורטאי העוסק בענף ומקצוע ספורט המוכר ע"י מנהל הספורט. כולל ספורטאי ספישל אולימפיק ופרה-אולימפיים.
   
 • יש לצרף מכתב רשמי של ההתאחדות/האיגוד המאשר את הישגיו של הספורטאי/ת.
   
 • את הטופס יש למלא עד ליום ה' 18.06.2020

 בברכה,                                                                                              

ששי דניאל מנהל רשות הספורט

*ההרשמה הסתיימה*

**בירורים במייל  sport@dsharon.org.il או בטלפון 03-9000681/575