דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' מר/93/2020 - רכישת זכויות חכירה ב - 4 מגרשים למשרדים בנווה ימין, מ.א. דרום שרון


 מכרז מקוון - מר/93/2020 

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב - 4 מגרשים למשרדים בנווה ימין, מ.א. דרום שרון

עדכונים והגשת ההצעות באתר רשות מקרקעי ישראל - מכרזי מקרקעין »
(לאיתור המכרז בחרו בשם ישוב -- >  מ.א דרום שרון)

לצפייה בקובץ המצורף למכרז