כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
     
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000552, לירון בן ישי ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' מר/93/2020 - רכישת זכויות חכירה ב - 4 מגרשים למשרדים בנווה ימין, מ.א. דרום שרון פומבי 26/05/2020 03/08/2020
מכרז פומבי מס' 8/2020 - תוספת אגף בבי"ס ירקון פומבי 18/05/2020 15/06/2020
הארכת תוקפו של הסכם להפעלת מרכז יום לקשיש בנוה ימין - מכרז פומבי מס' 13/17 פומבי
הארכת תוקפו של הסכם לביצוע עבודות תחזוקת מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית נטולי השגחה בישובי המועצה- מכרז פומבי מס' 05/17 פומבי
הארכת תוקפו של הסכם לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - מכרז פומבי מס' 03/15 פומבי

עבור לארכיון המכרזים