מבקר הפנים אחראי לבקר את פעילות המועצה וגופי הסמך -

החברות הכלכליות והעמותות הקשורות.

תפקיד ביקורת הפנים לוודא, כי עבודת המועצה נעשית תוך קיום החוק והתקנות, טוהר המידות, ניהול תקין, יעילות וחיסכון בכספי ציבור, השגת יעדי המועצה ואגפיה ושמירה על האינטרס הציבורי.

מבקר הפנים הוא גם הממונה על תלונות הציבור.
 

תחומי אחריות

  • ביקורת פעולות המועצה וגופי הסמך;
  • בדיקת השימוש ודרכי החזקת כספי המועצה, הנהלת החשבונות ושמירת הרכוש;
  • מעקב אחר עבודתן של ועדות הביקורת ביישובי המועצה;
  • קבלה, בירור ומענה לתלונות הציבור.

הגשת תלונה

כל תושב או אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור,

על המועצה האזורית ועובדיה, על אי מתן שירות לשביעות רצונו, או על מעשה שנעשה לדעתו בניגוד לחוק ולמנהל תקין.

שעות מענה טלפוני

ימים: א'–ה' שעות: 10:00 – 16:00

ניתן לתאם פגישה במשרדו של מבקר הפנים.

רו"ח רואי מסורי
מבקר פנים ונציב תלונות הציבור
03-9000690
054-4822392