נציגת שירות לקוחותניתן ליצור קשר עם מחלקת הגביה בכל אחת מהאפשרויות הבאות: