שלום כיתה א

מחלקת החינוך היסודי פועלת להתאמת החינוך לשונות ולצרכי התלמידים במאה ה21,  תוך טיפוח קשר אישי, אקלים בית ספרי המבוסס על דיאלוג מכבד של כל באי בית הספר, עידוד תהליכי חדשנות ופיתוח יוזמות פדגוגיות.  מטרתנו, להעניק לתלמידים מיומנויות וכישורים חברתיים שיאפשרו להם למצות את יכולתם ויסייעו להם להשתלב בהצלחה בחברה משתנה על אתגריה ולתרום לה. 

במועצה תשעה בתי ספר יסודיים ובהם לומדים  3560 תלמידים מכיתה א'-ו' 

בכלל בתי הספר ישנו בית ספר ייחודי על אזורי "בית מיתר" אנתרופוסופי שהשנה קיבל הכרה רשמית של משרד החינוך.  הרישום ל"בית מיתר" – לבחירת ההורים- ההסעות לבית הספר באחריות ההורים. מספר המקומות מוגבל  ועל כן תתקיים הגרלה. 

הנחיות הרישום במועצה 

  • שמות בתי הספר ומיפוי הישובים לבתי הספר ברחבי המועצה

  • מידע על מועדי הרישום

  • נהלי הרישום לכיתה א'

  •  עדכון כתובת

  •  תושבים חדשים

  • הורה עצמאי טפסים למילוי באתר 

  • תהליך הרישום באתר המועצה ויצירת קשר

  • בקשות לשינוי מיפוי מוסד חינוכי 

צור קשר

קלרה נדיר
מנהלת מחלקת חינוך יסודי
03-9000534

מזכירת האגף:
039000530