היחידה לגיל הרך – לידה עד 3 שנים:

המועצה האזורית דרום השרון שמה דגש על אוכלוסיית הגיל הרך, ומינתה אחראית תחום הגיל הרך אשר תפקח על מעונות היום, תבנה מערך ליווי וייעוץ למסגרות פרטיות ותפתח שירותים לגילאים הצעירים.

מעונות יום לגיל הרך

במועצה ישנם 3 מעונות יום לגיל הרך: "שרונים" ו"גוונים" בצור יצחק ומעון "עופרים" בנווה ימין. המעונות מופעלים ע"י ארגון "מרכז חינוכי הזית".

המעונות הינם בעלי סמל מעון ונמצאים תחת פיקוח אגף מעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המעונות הינם גם בעלי סמל רווחה לקליטת פעוטות בסיכון. 

המעונות מהווים מסגרת חינוכית לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים. 

שעות הפעילות ולוח חופשות: ימים א'-ה' 07:00-16:00 (אפשרות לשעת הארכה עד 17:00) ובימי ו' 07:00-13:00. החופשות על פי לוח חופשות אגף מעונות יום. 

שכר לימוד: בכל תחילת שנת לימודים אגף מעונות מפרסם טבלת שכר לימוד הכוללת דרגות זכאות. גובה שכר הלימוד נקבע ע"י האגף על פי נתוני המשפחה (הכנסה, מספר שעות עבודה ועוד).

המעונות פועלים על פי נהלים וסטנדרטים של אגף מעונות יום, משרד הבריאות ובפיקוח מחלקת קדם יסודי במועצה. 

לפרטים נוספים: 

מסגרות פרטיות לגיל הרך - יעדים:

בניית מערך תמיכה למסגרות פרטיות בתהליך קבלת האישור הראשוני על פי דרישות החוק פיקוח מעונות היום 2018. החוק "מסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על כלל מעונות היום לפעוטות שבהם שוהים 7 פעוטות לפחות, בכדי להגן על הפעוטות השוהים במעונות, על שלומם ובטיחותם". 

הקמת מערך מקצועי למנהלי מסגרות פרטיות לליווי, הדרכה וייעוץ בנושאים שונים ובניית קהילת מסגרות פרטיות ליצירת סטנדרטים אחידים למסגרות איכותיות ומיטביות לילדים.

הקמת מערך שירותים לגילאי לידה – 3 שנים תוך שיתופי פעולה עם מחלקות ואגפים שונים במועצה (שפ"ח, מרכז צעירים, פעילויות להורים, משרד החינוך ועוד).

זיהוי ואיתור מוקדם צרכים ייחודיים של ילדים בגילאי הינקות.