היחידה לטיפול בוותיקים ובבני משפחותיהם, מניעת וטיפול במקרי התעללות והזנחה בוותיקים

חיה דואק

מנהלת היחידה למען הקשיש ומרכזת תכנית בן ממשיך

טל: 03-9000592   haya@dsharon.org.il

4256 mb file 9c018היחידה לטיפול בוותיקים ובמשפחות רב דוריות במחלקה לשירותים חברתיים בניהול יהודית טל והעמותה לטיפול בחבר הוותיק, שמחות להציע לכם את השירותים הבאים

{readmore:להמשך}

עמוד 1 מתוך 12