ביום ב׳, 30/10/17, הושקה לראשונה תכנית קהילתית במושב ירחיב. מטרת התכנית היא הנעה של קבוצות אוכלוסיה שונות במושב לשם קידום אישי ויישובי. באירוע, שנערך במעמד ראש המועצה, ד"ר מוטי דלגו, סגנו, צפי פלד, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, תמי פרבר, הנהלת עמותת אחים וועד המושב, הוצגה בפני התושבים תכנית עליה שקדו במרוצת החודשים האחרונים המחלקה לשירותים חברתיים ועמותת "אחים".
ביום א׳, 29/10/17, התקיים כנס השקת מועדון 55 + (שׁם זמני)בנירית בנוכחות ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, מנהלת מחלקת שירותים חברתיים, תמי פרבר ולמעלה מ- 300 תושבים שבאו לכבד את האירוע.
שירות של המחלקה לשירותים חברתיים והמרכז האקדמי שערי משפט, מאפשר לתושבי דרום השרון לקבל סיוע משפטי ללא תשלום. הסיוע יינתן במגוון רב של נושאים בתחום המשפט האזרחי בלבד.
עמוד 1 מתוך 38